Setřásli

Hledám varianty 'setřásli' [ setřesu (1) setřeste (3) setřásli (1) setřásl (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 16:20...a řekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrátsetřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil....
Matouš 10:14...vaše slova, vyjděte z toho domu nebo městasetřeste si z nohou i jeho prach. Amen, říkám vám, že v...
Marek 6:11...někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtudsetřeste z nohou prach na svědectví proti nim." A tak šli a...
Lukáš 9:5...Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho městasetřeste si prach z nohou na svědectví proti nim." A tak...
Skutky 13:51...a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na  setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak...
Skutky 18:6...je Mesiáš. Když mu však odporovali a rouhali sesetřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši...
Skutky 28:5...ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |