Sestupující

Hledám varianty 'sestupující' [ sestupujícího (3) sestupující (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 20:11...Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V ...
Žalmy 133:3...jeho rouchu po cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání...
Izaiáš 38:8... že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A...
Marek 1:10...z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty...
Jan 6:50...na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj , nezemřel. ...
Zjevení 3:12...Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo ...
Zjevení 20:1...nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a...
Zjevení 21:10...vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalémsestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se...

Slova obsahující sestupující: sestupující (5) sestupujícího (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |