Sepisuješ

Hledám varianty 'sepisuješ' [ sepisují (1) sepisuješ (1) sepisujeme (1) sepisoval (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Nehemiáš 10:1...se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich...
Job 13:26... za suchou plevou chceš se hnát, že na  sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy...
Izaiáš 10:1... Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili soudy s chudáky,...
Izaiáš 33:18...je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |