Selhali

Hledám varianty 'selhali' [ selže (1) selhalo (3) selhali (2) selhala (1) selhal (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 3:19...byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že...
Žalmy 77:9...nikdy víc? Skončila jeho láska navždyckySelhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý?...
Žalmy 124:7...jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on...
Římanům 9:6...požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne...
Římanům 14:4...služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si...
2. Korintským 13:5...ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali...
2. Korintským 13:7...budete chovat správně a my budeme jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za...
Jakub 2:10...by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. Tentýž, kdo řekl: "Necizolož...

Slova obsahující selhali: neselhali (1) selhali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |