Sektě

Hledám varianty 'sektě' [ sekty (3) sektou (1) sektě (1) sekta (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Skutky 5:17...povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout...
Skutky 15:5... Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se...
Skutky 24:5...muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce  sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po...
Skutky 24:14...jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a...
Skutky 28:22... Chceme si však poslechnout tvé názory; o  sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V den, který...
Galatským 5:20... nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržkysekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |