Sejmout

Hledám varianty 'sejmout' [ sejmout (3) sejmou (2) sejmi (1) sejmeš (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 4:5...potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitřsejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví....
Jozue 8:29...kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány....
Jozue 10:27... Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali...
1. Královská 2:31..."Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíšsejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb...
Ezechiel 21:31...Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turbansejmi korunu! Nic nebude jako dřív: Ponížení budou...
Jan 19:31... aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu...
Jan 19:38...představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |