Sedmnáctém

Hledám varianty 'sedmnáctém' [ sedmnáctý (2) sedmnáctém (1) sedmnáctého (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 7:11... Stalo se to šestistého roku Noemova životasedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny...
Genesis 8:4...a po sto padesáti dnech konečně opadlaSedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří...
1. Královská 22:52...Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem...
2. Královská 16:1... Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.  Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou...
1. Letopisů 24:15...Bilga, šestnáctý: Imersedmnáctý: Chezir, osmnáctý: Hapicec, devatenáctý:...
1. Letopisů 25:24...Chananiáš a jeho bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12 osmnáctý:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |