Sedmnáct

Hledám varianty 'sedmnáct' [ sedmnáct (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 47:28...a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas...
1. Královská 14:21... Stal se králem v jedenačtyřiceti letechsedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které...
2. Královská 13:1...stal Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Letopisů 12:13...rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letechsedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které...

Slova obsahující sedmnáct: sedmnáct (4) sedmnáctého (3) sedmnáctém (1) sedmnáctiletý (1) sedmnáctý (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |