Sedmidenní

Hledám varianty 'sedmidenní' [ sedmidenní (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 16:13...úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se...
2. Královská 3:9...vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe...
2. Letopisů 7:8...a moučné oběti a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu...
2. Letopisů 30:21...v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité...
2. Letopisů 35:17...synové Izraele tenkrát slavili Hod beránkasedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod...
Ester 1:5...nádheru svého majestátu. Na závěr král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |