Sedla

Hledám varianty 'sedla' [ sednout (2) sednou (1) sedni (2) sedlo (2) sedlech (1) sedla (1) sedl (8) sedel (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 21:16...došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla:...
Genesis 31:34... Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale...
Genesis 38:14...šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla...
Exodus 17:12...kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany...
Leviticus 15:6...se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv,...
Leviticus 15:9...se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté....
Soudců 5:10...Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedítesedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujte....
1. Královská 19:4...celý den cesty do pouště. Když nemohl dálsedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost,...
Jeremiáš 46:4... vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do sedel! Nastupte v přilbách, kopí vyleštěná, oblečte...
Jonáš 4:5...se na východ od něj. Postavil si tam budkusedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem...
Matouš 13:48... Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břehsednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je...
Matouš 26:58... na veleknězův dvůr. Vešel dovnitřsedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá...
Marek 11:7...k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na  sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak...
Marek 14:54...následoval dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou...
Lukáš 14:9...řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout...
Lukáš 14:10...sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci...
Lukáš 16:6...dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš...
Jakub 2:3...chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly?...

Slova obsahující sedla: nasedla (1) odsedlal (1) osedlal (5) osedlala (1) osedlali (2) osedlaný (1) osedlanými (1) přisedla (1) sedla (1) sesedla (4) usedla (1) vsedla (1) zasedla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |