Sedl

Hledám varianty 'sedl' [ sednout (2) sednou (1) sedni (2) sedlo (2) sedla (1) sedl (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 21:16...došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla:...
Genesis 31:34... Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale...
Genesis 38:14...šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla...
Exodus 17:12...kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany...
Leviticus 15:6...se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv,...
Leviticus 15:9...se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté....
1. Královská 19:4...celý den cesty do pouště. Když nemohl dálsedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost,...
Jonáš 4:5...se na východ od něj. Postavil si tam budkusedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem...
Matouš 13:48... Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břehsednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je...
Matouš 26:58... na veleknězův dvůr. Vešel dovnitřsedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá...
Marek 11:7...k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na  sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak...
Marek 14:54...následoval dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou...
Lukáš 14:9...řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout...
Lukáš 14:10...sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci...
Lukáš 16:6...dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš...
Jakub 2:3...chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly?...

Slova obsahující sedl: dosedl (4) nasedl (3) nasedla (1) nasedli (1) odsedlal (1) osedlal (5) osedlala (1) osedlali (2) osedlaný (1) osedlanými (1) osedlej (1) osedlejte (2) posedlá (1) posedlé (2) posedlého (2) posedlí (1) posedlý (15) posedlých (3) posedlým (1) přisedl (1) přisedla (1) rozsedlin (1) rozsedlinách (2) rozsedliny (1) sedl (8) sedla (1) sedláci (1) sedláků (1) sedlech (1) sedlině (2) sedlinou (1) sedlo (2) sedlovými (1) sesedla (4) sesedli (1) usedl (13) usedla (1) usedli (1) usedlostech (2) usedlosti (3) usedlostí (1) vsedl (1) vsedla (1) vsedly (1) zasedl (5) zasedla (1) zasedli (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |