Sedáš

Hledám varianty 'sedáš' [ sedat (1) sedáš (1) sedám (1) sedal (1) sedají (5) sedá (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 29:25...uvěřit, světlo tváře nechtěli zaplašitSedal jsem v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako...
Žalmy 69:13... skládali o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu...
Žalmy 139:2..., Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám!...
Přísloví 23:1...sloužit nebude. Když s mocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li...
Pláč 2:10...žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do...
Pláč 3:28...je, když člověk nosí své jho od mládí.  sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu...
Pláč 3:63... a co si celý den o mně šeptají. Pohleď - si sedají nebo vstávají, prozpěvují si o mně posměšky! Odplať...
Ezechiel 33:31...Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupysedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá...
Ezechiel 44:3...Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány...
Marek 12:39...pláštích, nechají se zdravit na tržištíchsedají na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných...

Slova obsahující sedáš: sedáš (1) usedáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |