Seběhli

Hledám varianty 'seběhli' [ seběhněte (1) seběhlo (2) seběhli (4) seběhl (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 18:22...v čele. Když byli od Míkova domu dost dalekoseběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. Volali za...
2. Letopisů 29:36...toho, co pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po...
Nehemiáš 4:14...daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na...
Žalmy 35:15... Když jsem však upadl, radostně se sběhliseběhli se na , aby napadli. Ti, jež jsem ani neznal,...
Marek 1:33...všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených...
Marek 6:33... Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznaliSeběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když...
Skutky 3:11...mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl,...
Skutky 21:32...Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojáky a setníkyseběhl k nim. Jakmile uviděli velitele s vojáky, přestali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |