Sežral

Hledám varianty 'sežral' [ sežráni (3) sežraly (11) sežrali (1) sežrala (2) sežral (1) sežeru (1) sežerou (8) sežer (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 37:20...ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řeknemeSežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!"...
Genesis 37:33...syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého synaSežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákob v...
Genesis 41:4...na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao...
Genesis 41:20...ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Exodus 10:5...každý kousek země tak, že země ani nebude vidětSežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po...
Exodus 10:12...na egyptskou zem, na ni přijdou kobylkysežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom...
Exodus 10:15... Pokryly každý kousek země, se jimi černalaSežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na...
Deuteronomium 28:38...když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málosežerou je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je...
Deuteronomium 28:39... nebudeš mít víno k pití ani skladovánísežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji,...
1. Královská 14:11... Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!...
1. Královská 16:4...Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 21:24...okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
2. Letopisů 7:13...nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj...
Žalmy 105:35...kobylky, nemožné bylo spočítat housenkySežraly jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda...
Izaiáš 50:9...Hle, všichni se obnosí jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka...
Izaiáš 51:8... z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni. ...
Jeremiáš 30:16...rozmnožil! Všichni, kdo požírají, však budou sežráni, všichni, kdo sužují, půjdou do zajetí. Ti, kdo...
Daniel 7:5...držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaňsežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se...
Ozeáš 13:8...jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi srdcesežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř!...
Joel 1:4...těm, kdo vystřídají je: Co zbylo po housenkáchsežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, larvy sežraly, a co...
Joel 2:25...tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky - veliké...
Amos 7:2...sečení, hle - nachystal roje kobylek! Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane...
Jakub 5:2...vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude...
Zjevení 12:4...před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže,...

Slova obsahující sežral: nesežral (1) sežral (1) sežrala (2) sežrali (1) sežraly (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |