Sešikoval

Hledám varianty 'sešikoval' [ sešikují (1) sešikovali (9) sešikoval (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 10:17...strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se...
Soudců 12:1...Jiftacha Gileádského. Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi...
Soudců 20:22... Když se pak izraelské vojsko vzchopilosešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního...
Soudců 20:30...Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncůmsešikovali se před Gibejí jako dvakrát předtím....
Soudců 20:33..." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze...
1. Samuel 4:2...v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili;...
1. Samuel 17:2...muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Elasešikovali se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na...
2. Samuel 10:8...se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazilisešikovali se k boji u brány, zatímco Aramejci z Cóby,...
2. Samuel 10:17...Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do boje....
1. Letopisů 19:9...se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazilisešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové,...
1. Letopisů 19:17...celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nimsešikoval vojsko proti nim. Jakmile David sešikoval vojsko,...
Jeremiáš 50:9...Babylonu srocení mocných národů ze země severníSešikují se proti němu, odtud jej dobudou; jejich šípy jak...

Slova obsahující sešikoval: sešikoval (3) sešikovali (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |