Seřadil

Hledám varianty 'seřadil' [ seřazeni (1) seřaďte (1) seřadili (2) seřadil (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 14:8... Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhliseřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti...
Soudců 7:21..."Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s...
1. Samuel 17:21...s válečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u...
2. Samuel 10:9... vybral ty nejlepší z izraelských bojovníkůseřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení...
2. Samuel 10:10...svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad...
2. Letopisů 25:5...za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Juduseřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína...
Žalmy 118:27...domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlemSeřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k...

Slova obsahující seřadil: seřadil (3) seřadili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |