Sečteného

Hledám varianty 'sečteného' [ sečtených (1) sečtený (1) sečteného (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 38:21...je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectvísečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod...
2. Samuel 24:9...se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů...
2. Letopisů 26:11... připravené k boji po jednotlivých oddílechsečtených kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |