Schody

Hledám varianty 'schody' [ schody (4) schodům (1) schodů (5) schodech (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 6:8...patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního para a z něj pak do...
1. Královská 10:12...drahokamů. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také...
2. Královská 9:13...vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!"...
2. Letopisů 9:11...drahokamy. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také...
Nehemiáš 3:15...u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš,...
Nehemiáš 12:37...Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova...
Ezechiel 40:6... Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v ...
Ezechiel 40:22...ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako...
Ezechiel 40:26...loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé...
Ezechiel 40:31...pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil...
Ezechiel 40:34...pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Poté přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla...
Ezechiel 40:37...pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti,...
Ezechiel 40:40... Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy...
Ezechiel 40:49... hloubku 12 loktů a stoupalo se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden...
Ezechiel 43:17...širokou obrubou. Od východu k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |