Sbory

Hledám varianty 'sbory' [ sbory (1) sboru (3) sborem (1) sbor (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Nehemiáš 12:24...měli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po sboru. Mataniáš i Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam,...
Job 38:7...položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že...
1. Korintským 16:19...i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s...
Koloským 4:16... zařiďte, je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. Archipovi...
Jakub 5:14...chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |