Sbírku

Hledám varianty 'sbírku' [ sbírky (4) sbírku (4) sbírkou (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 25:2..."Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož...
Exodus 35:5...přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, přinese Hospodinu...
Ezdráš 2:69...obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000...
Kazatel 12:11...a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodcesbírky výroků jsou hřeby zatlučené - všechny pocházejí od...
Římanům 15:26...v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě....
Římanům 15:28... Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. A vím, že k vám...
1. Korintským 16:1...vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jdesbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal...
1. Korintským 16:2...z vás stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dám...
2. Korintským 8:19...vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |