Sbíhali

Hledám varianty 'sbíhali' [ sbíhali (2) sbíhal (1) sbíhají (1) sbíhá (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 11:13...tleskat a volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do...
2. Letopisů 23:12... začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla...
Žalmy 22:17... do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na  sbíhá, obstupují zlosyni. Ruce i nohy mi probodli,...
Žalmy 59:5...když jsem bezúhonný, nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na se chystají, povstaň mi na pomoc, jen...
Píseň 4:1...jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí...
Píseň 6:5...jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí...
Jeremiáš 26:9...pustina?!" A všechen lid se v Hospodinově chrámu sbíhal k Jeremiášovi. Když se o tom doslechli judští...
Marek 9:25... "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |