Satrapů

Hledám varianty 'satrapů' [ satrapy (2) satrapům (3) satrapů (1) satrapové (7) ]. Nalezeno 13 veršù.
Ezdráš 8:36...jako zápalnou oběť Hospodinu. Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy...
Ester 3:12...podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé provincie a...
Ester 8:9...Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a představitelům sto sedmadvaceti...
Ester 9:3...národy. Také všichni představitelé provinciísatrapové, místodržící a královští správci podporovali Židy...
Daniel 3:2...Dura v provincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní, pokladníky, soudce,...
Daniel 3:3... sochy, kterou vztyčil král NabukadnezarSatrapové, hejtmani, místodržící, radní, pokladníci, soudci...
Daniel 3:27...tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně venSatrapové, hejtmani, místodržící i královští rádcové se...
Daniel 6:2...ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel....
Daniel 6:3...nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl DanielSatrapové se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl obtěžován...
Daniel 6:4...nebyl obtěžován král. Daniel pak mezi vezírysatrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král...
Daniel 6:5...král zamýšlel svěřit celé království. Vezířisatrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě...
Daniel 6:7...týkalo jeho náboženství." A tak se ti vezířisatrapové nahrnuli ke králi a zvolali: " žiješ, králi...
Daniel 6:8... navěky! Všichni královští vezíři, hejtmanisatrapové, rádci a místodržící se usnesli, že by se mělo...

Slova obsahující satrapů: satrapů (1) satrapům (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |