Satanovy

Hledám varianty 'satanovy' [ satanův (2) satanovy (2) satanovo (2) satanovi (5) satanova (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 1:12...do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho...
Job 2:6...do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu."...
Zachariáš 3:2...mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej Hospodin, satane! Ztrestej ...
Skutky 26:18...oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění...
1. Korintským 5:5...moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův...
2. Korintským 12:7...nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla ostensatanův posel, který sráží, abych si o sobě příliš...
2. Tesalonickým 2:9...příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky....
1. Timoteus 1:20...nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat. Především prosím, aby...
Zjevení 2:9...si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel...
Zjevení 2:13...ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou...
Zjevení 2:24...učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno. Držte se...
Zjevení 3:9...jsi jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |