Sandály

Hledám varianty 'sandály' [ sandály (5) sandálu (3) sandálech (2) sandál (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 25:9...švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž,...
Růt 4:7...Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo...
Růt 4:8...tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil:...
Žalmy 60:10...žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo ...
Žalmy 108:10...žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo ...
Píseň 7:2... když mezi námi tancuje? Jak krásné jsousandálech krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako...
Izaiáš 11:15...a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejítsandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid,...
Ezechiel 16:10... olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže, ověnčil jsem kmentem a zahalil...
Amos 2:6...dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály. Chudé zašlapávají do země a ponížené krátí na...
Amos 8:6...abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin...
Matouš 3:11... je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. ...
Marek 1:7...hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít...
Marek 6:9...ani chléb ani peníze do opasku; mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile. "Když vejdete...
Lukáš 3:16...než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. drží v...
Jan 1:27...po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |