Samotě

Hledám varianty 'samotě' [ samotě (15) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 13:46...zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydletsamotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána...
Numeri 23:9...vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenžsamotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach...
Soudců 3:20...se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon sedělsamotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu...
2. Samuel 3:27...dovnitř městské brány, aby si s ním promluvilsamotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev...
2. Královská 4:33...na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s nímsamotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k...
Izaiáš 49:21...kdo všechny tyhle vychoval? Byla jsem opuštěnásamotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník...
Jeremiáš 49:31...praví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijísamotě, v bezpečí. Jejich velbloudi jim budou uloupeni,...
Pláč 3:28... když člověk nosí své jho od mládí. sedásamotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu ...
Matouš 14:13... Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtudsamotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy,...
Matouš 14:23...zástupy. Když zástupy propustil, vystoupilsamotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám....
Matouš 17:1...Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl jesamotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář...
Matouš 24:3...na Olivetské hoře, přistoupili k němu učednícisamotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude...
Marek 4:10..."Kdo uši k slyšení, slyš." Jakmile bylsamotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s Dvanácti ptali na...
Marek 6:32...neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodísamotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli...
Jan 6:15...a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak sesamotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |