Samice

Hledám varianty 'samice' [ samici (7) samice (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 6:19...druhu, aby přežili s tebou. Bude to samecsamice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z...
Genesis 7:2...vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samcesamici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a...
Genesis 7:3...ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samcesamici, pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní...
Genesis 7:9...vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samecsamice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak...
Genesis 7:16...jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samecsamice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na...
Leviticus 3:1...ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji...
Leviticus 3:6...pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před...
Leviticus 4:28...dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozusamici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a...
Leviticus 5:6...hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |