Samce

Hledám varianty 'samce' [ samec (3) samců (1) samci (1) samcem (1) samce (13) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 6:19...od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů...
Genesis 7:2...zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru,...
Genesis 7:3...z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. za...
Genesis 7:9...zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dvasamec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech...
Genesis 7:16...po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním...
Exodus 12:5...kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe ...
Exodus 13:12...oddělíš vše, co otvírá lůno, pro HospodinaSamci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu....
Exodus 13:15...dobytče. Proto obětuji Hospodinu všechny samce otvírající lůno a každého prvorozeného ze svých synů...
Exodus 34:19...co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla...
Leviticus 1:3...darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání,...
Leviticus 1:10...oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany...
Leviticus 3:1...oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a...
Leviticus 3:6...darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede...
Leviticus 4:23...hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozlasamce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před...
Leviticus 22:19...dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na...
Deuteronomium 15:19...požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu....
Ozeáš 5:14...budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude...
Malachiáš 1:14... Prokletý je pokrytec, který ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný...

Slova obsahující samce: samce (13) samcem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |