Samařských

Hledám varianty 'samařských' [ samařských ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 13:32...v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se...
2. Královská 17:24... Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimu a usídlil jesamařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří...
2. Královská 17:26..."Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na ...
2. Královská 23:19...výšinách, které si izraelští králové postavilisamařských městech a popouzeli jimi Hospodina. Všechny...
Skutky 8:1...všichni kromě apoštolů rozprchli po judskýchsamařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi...
Skutky 8:25...do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |