Samařského

Hledám varianty 'samařského' [ samařského ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 21:1... Později došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí...
2. Královská 1:3...k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |