Sadu

Hledám varianty 'sadu' [ sady (2) sadu (4) sadem (1) sadech (1) sad (8) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 26:4...čas, takže země vydá svou úrodu a stromysadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní...
Nehemiáš 9:25...libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice,...
Píseň 4:13...zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem, s henou a...
Píseň 6:11...jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí...
Píseň 7:13...květy zda se již otvírají, zda kvete granátový sad - tam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni...
Izaiáš 29:17... brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova...
Izaiáš 32:15...nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo...
Izaiáš 32:16...bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti...
Jeremiáš 2:7...ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které plodila. Vy jste však...
Jeremiáš 4:26...a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hlesad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem,...
Jeremiáš 7:20...rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromysadech i na plody země. Vzplane a nezhasne!" Tak praví...
Ezechiel 34:27...požehnání bude pršet jako průtrže! Stromysadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své...
Ozeáš 2:14...její slavnosti. Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a...
Joel 1:12...i palmy s jabloněmi, všechny stromysadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem,...

Slova obsahující sadu: násadu (3) sadu (4) saduceje (1) saduceji (2) saducejského (2) saduceové (4) saduceů (5) výsadu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |