Sčítání

Hledám varianty 'sčítání' [ sčítáním (3) sčítání (12) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z...
Exodus 30:13...zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu...
Exodus 30:14... Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu...
Exodus 38:25...svatyně. Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu...
Exodus 38:26...bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch...
Numeri 1:18...dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od...
Numeri 7:2...rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest...
2. Samuel 24:10...boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal...
2. Královská 12:5...do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při sčítání, stříbro věnované při osobních slibech a všechno...
1. Letopisů 27:23...izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží...
1. Letopisů 27:24...Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu...
Lukáš 2:1...Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtím, než se...
Lukáš 2:2... aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem...
Skutky 5:37...nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho...

Slova obsahující sčítání: sčítání (12) sčítáním (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |