Sídla

Hledám varianty 'sídla' [ sídlu (1) sídlo (2) sídlem (2) sídla (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 15:17...hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó...
Jozue 10:2...Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a všichni jeho obyvatelé...
Jozue 12:2...částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu...
Nehemiáš 3:7...Meronotský, muži z Gibeonu a z Micpy, kde bylo sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle něj opravoval...
Job 23:3... Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou...
Daniel 4:27...mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |