Sídlícímu

Hledám varianty 'sídlícímu' [ sídlícímu (3) sídlícím (1) sídlícího (3) sídlící (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 21:1...po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou...
Numeri 33:40...mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů...
Deuteronomium 1:4... Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga sídlícího v...
Deuteronomium 3:2... jako jsi naložil s emorejským králem Sichonemsídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do...
Deuteronomium 4:46...Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichonasídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po...
Soudců 11:19...vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím...
1. Královská 15:18...Ben-hadadovi, synu Tabrimonovu, synu Chezionovusídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít...
2. Letopisů 16:2...a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovisídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |