Sázeli

Hledám varianty 'sázeli' [ sázíš (1) sází (4) sázet (5) sázeli (2) sázela (1) sázel (6) sázejte (4) sázejí (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Numeri 24:6... jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče,...
2. Královská 19:29...samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejtesázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy...
Žalmy 80:16...se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, posekána...
Přísloví 31:16...pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží...
Kazatel 3:2... svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat,...
Izaiáš 17:10...své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto,  sázíš vzácné rostliny a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby...
Izaiáš 37:30...samo urodí. Třetího roku však sejte a sklízejtesázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy...
Izaiáš 65:21...proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nichsázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby...
Izaiáš 65:22...jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí...
Jeremiáš 1:10...a podvracel, ničil a bořil a abys budovalsázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš,...
Jeremiáš 2:21...košatým se ale válíš jako nevěstka. jsem  sázel jako výbornou révu z nejušlechtilejších sazenic. Jak...
Jeremiáš 11:17...ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který  sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i...
Jeremiáš 29:5...do Babylonu: Stavějte domy a žijte v nichsázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a...
Jeremiáš 29:28...to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nichsázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale...
Jeremiáš 31:28... právě tak nad nimi budu bdít, abych budovalsázel, praví Hospodin. V těch dnech nebudou říkat:...
Ezechiel 28:26...v bydlet bezpečně, budou si stavět domysázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky...
Amos 5:11...z kamení; z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich...
Amos 9:14...museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady a ovoce z...
Sofoniáš 1:13...zbořeny. Stavějí si domy, je však nezabydlísázejí vinohrady, neokusí však víno z nich." Blízko je ten...
Lukáš 17:28...Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávalisázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy,...
1. Korintským 3:6...uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde...
1. Korintským 3:7... ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst....
1. Korintským 3:8...zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane...
1. Korintským 9:7...Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a...

Slova obsahující sázeli: nesázeli (1) posázeli (1) sázeli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |