Sáhnout

Hledám varianty 'sáhnout' [ sáhnu (1) sáhnout (4) sáhne (2) sáhla (2) sáhl (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 27:12... kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu...
Genesis 27:21..." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne."...
Genesis 27:22...přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal...
Jozue 9:19...Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás...
Soudců 4:21...usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolíksáhla pro kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu ten...
Soudců 5:26... ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi...
Soudců 16:26...požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech  sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ...
1. Samuel 17:49...napadl, David rychle vyběhl z řady proti němuSáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a...
Job 1:11...se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout rukusáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do...
Job 2:5...satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout rukusáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí...
Izaiáš 11:8... Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná zloba, žádná záhuba...

Slova obsahující sáhnout: dosáhnout (3) obsáhnout (3) sáhnout (4) zapřisáhnout (2) zasáhnout (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |