Sáhl

Hledám varianty 'sáhl' [ sáhnu (1) sáhnout (4) sáhne (2) sáhla (2) sáhl (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 27:12... kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu...
Genesis 27:21..." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne."...
Genesis 27:22...přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal...
Jozue 9:19...Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás...
Soudců 4:21...usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolíksáhla pro kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu ten...
Soudců 5:26... ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi...
Soudců 16:26...požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech  sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ...
1. Samuel 17:49...napadl, David rychle vyběhl z řady proti němuSáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a...
Job 1:11...se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout rukusáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do...
Job 2:5...satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout rukusáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí...
Izaiáš 11:8... Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná zloba, žádná záhuba...

Slova obsahující sáhl: dosáhl (9) dosáhla (5) dosáhli (10) dosáhly (2) nedosáhl (1) nedosáhli (1) nezasáhla (1) obsáhla (1) odpřisáhl (19) odpřísáhl (1) odpřisáhli (3) rozsáhlé (2) sáhl (2) sáhla (2) zapřisáhli (1) zapřísáhli (1) zapřisáhlý (1) zasáhl (18) zasáhla (5) zasáhli (3) zasáhlo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |