Rybníka

Hledám varianty 'rybníka' [ rybníky (1) rybníku (3) rybníka (11) rybník (2) rybníce (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 2:13... syn Ceruji, a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na...
2. Samuel 4:12...zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili jerybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili...
1. Královská 22:38... kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi,...
2. Královská 18:17... a když dorazili, postavili se u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale...
2. Královská 20:20...- všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se,...
Nehemiáš 2:14...jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít....
Nehemiáš 3:15...vrata, zámky a závory. Opravil také hradburybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke schodům dolů...
Píseň 7:5... Tvá šíje, věž z kosti slonové. Tvé očirybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak...
Izaiáš 7:3...naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň...
Izaiáš 22:9...Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste...
Izaiáš 22:11...a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali...
Izaiáš 36:2...vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu správce...
Jeremiáš 41:12...proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael s...
Jan 5:2...do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí....
Jan 5:7...se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když...
Jan 9:7...mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a...
Jan 9:11...bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýtrybníku Siloe.' A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |