Rybáře

Hledám varianty 'rybáře' [ rybářů (1) rybáři (6) rybáře (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Izaiáš 19:8...to odváto a nezůstane nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo loví na udici i kdo ponořují sítě...
Jeremiáš 16:16... kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas...
Ezechiel 47:10...její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi po En-eglajim....
Matouš 4:18...dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl...
Matouš 4:19...Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním...
Matouš 13:48... která nabírá všechno možné. Když se naplnírybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré,...
Marek 1:16...Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás...
Marek 1:17... Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním...
Lukáš 5:2... uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |