Rozveselil

Hledám varianty 'rozveselil' [ rozveselím (1) rozveselil (3) rozveselí (3) rozvesel (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 13:28...mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijete. Nebojte...
1. Královská 21:7...tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco snězrozvesel se. ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám."...
Nehemiáš 12:43...veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy a děti a...
Žalmy 69:33... více než dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce...
Žalmy 89:43...vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho nepřátelrozveselil jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho meče jsi...
Přísloví 15:30...spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí srdce, dobrá novina do morku osvěží. Kdo...
Jeremiáš 31:13... Jejich truchlení v radost proměním, utěším jerozveselím namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností...
Lukáš 10:21...jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |