Rozvalin

Hledám varianty 'rozvalin' [ rozvaliny (2) rozvalinách (1) rozvalin (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 109:10...jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění ...
Izaiáš 23:13...proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště je...
Izaiáš 25:2...obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude...
Izaiáš 49:19...se jimi okrášlíš. Ano, tvé trosky a tvé sutinyrozvaliny tvé krajiny budou teď přeplněny obyvateli a...
Ezechiel 33:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal...
Ezechiel 33:27...Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsourozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za...
Sofoniáš 3:6... že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel jsem si:...

Slova obsahující rozvalin: rozvalin (4) rozvalinách (1) rozvaliny (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |