Rozumnosti

Hledám varianty 'rozumnosti' [ rozumností (4) rozumnosti (2) rozumnost (21) ]. Nalezeno 27 veršù.
Deuteronomium 4:6...je a ostatní národy uvidí vaši moudrostrozumnost. uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou:...
Deuteronomium 32:28...národ úplně ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopili, porozuměli by,...
1. Letopisů 22:12... Hospodin, ti velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina,...
Job 12:12...ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetům, patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také moc...
Job 12:13... moudrost a také moc, patří mu prozřetelnostrozumnost. Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze...
Job 28:12...ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk netuší, kudy k ; nenajde ji...
Job 28:20...se nedá zaplatit. Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi...
Přísloví 2:2... své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě...
Přísloví 2:3...nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak...
Přísloví 2:6... Jen Hospodin přece dává moudrost, poznánírozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné...
Přísloví 2:11...tvou duši potěší, prozíravost bude chránitrozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou ...
Přísloví 3:5...důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé...
Přísloví 4:5...dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrostrozumnost získej, slova nezapomeň, nezkomol. Neopouštěj...
Přísloví 4:7...Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si a ona vyvýší , poctí , když ji k...
Přísloví 7:4...do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí...
Přísloví 8:1...se prudce svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u...
Přísloví 8:14... U mne je rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a...
Přísloví 9:6...nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si o...
Přísloví 9:10...je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti...
Přísloví 14:29...lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké...
Přísloví 16:16...nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou...
Přísloví 16:21... je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen...
Přísloví 18:2...rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojírozumnost - chce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde...
Přísloví 23:23...nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost, kázeňrozumnost. Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič...
Přísloví 30:2...Nesporně jsem ten nejtupější z lidí a běžná rozumnost mi zcela uniká. Moudrosti jsem se nenaučil,...
Daniel 5:12...jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducharozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování tajemství a...
Lukáš 2:47...otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |