Roztržené

Hledám varianty 'roztržené' [ roztrženými (1) roztržený (2) roztrženém (1) roztržené (2) roztržená (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 13:45...hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude...
1. Samuel 4:12...dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl...
2. Samuel 1:2...dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na...
2. Samuel 13:31...zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra...
2. Samuel 15:32... hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se...
2. Královská 18:37... syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když...
Ezdráš 9:5...jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještěroztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal...
Izaiáš 36:22... syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když...
Jeremiáš 41:5...a Samaří osmdesát poutníků s oholenými bradamiroztrženými rouchy a se smutečními jizvami. Měli s sebou...

Slova obsahující roztržené: roztržené (2) roztrženém (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |