Roztržek

Hledám varianty 'roztržek' [ roztržky (3) roztržek (1) roztržce (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 106:23...se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v  roztržce postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný...
Římanům 16:17...vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali....
1. Korintským 1:10...všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu...
1. Korintským 11:18... že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i...
Galatským 5:20... svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivostroztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |