Roztoužila

Hledám varianty 'roztoužila' [ roztoužila (4) roztoužil (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 31:30...vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!"...
1. Samuel 7:2...let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu...
Job 14:15...a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj...
Ezechiel 23:5...Oholíba Jeruzalém. Ohola ale smilně zradilaRoztoužila se po asyrských milencích - po vojevůdcích...
Ezechiel 23:12...byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských hejtmanech a velitelích, po...
Ezechiel 23:16... rozený Chaldejec. Na první pohled se po nich roztoužila a poslala za nimi do chaldejské země vyslance....
Ezechiel 23:20... Při vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se roztoužila po souložnících s údem, jako mají oslové, a s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |