Roztavil

Hledám varianty 'roztavil' [ roztavíte (1) roztavit (2) roztavil (2) roztaví (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 32:20...onou horou. Pak vzal to tele, které si udělaliroztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu...
Deuteronomium 9:21... To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzalroztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil na jemný prášek,...
Ezechiel 22:20...zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen...
Ezechiel 22:21...na vás plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece,...
Ezechiel 22:22...středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem...
Ezechiel 24:11...a jeho měď se rozžhaví, se ta nečistota v něm roztaví a ta připálenina zmizí. Marné snažení. Hrnec je...
2. Petr 3:12...dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |