Roztahuje

Hledám varianty 'roztahuje' [ roztahují (1) roztahuje (4) roztahovat (1) roztahovala (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 9:8... a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona...
Job 32:18... Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou ...
Izaiáš 40:22...něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýnroztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč...
Izaiáš 44:24... jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám, který...
Ezechiel 16:25...svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásuRoztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a smilnila jsi...
Sofoniáš 2:8...urážky synů Amonových, kterými častují můj lidroztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví...
Skutky 27:30...uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi, spustili člun na moře, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |