Roztřásly

Hledám varianty 'roztřásly' [ roztřesou (1) roztřese (2) roztřásly (4) roztřásli (1) roztřásla (1) roztřásl (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 15:14...vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí...
2. Samuel 22:8... základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z...
Žalmy 18:8... základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z...
Izaiáš 63:19...roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci...
Izaiáš 64:2...nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem...
Daniel 5:6...tu píšící ruku, zbledl hrůzou. Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Vykřikl, přivedou...
Amos 9:5... Hospodin zástupů, se dotkne země a ta se roztřese, všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil...
Zachariáš 9:5...Spatří to Aškelon, zděsí se, Gaza se strachy roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak přijde o...
Matouš 28:4...měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl...
Skutky 7:32...Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |