Roztáhni

Hledám varianty 'roztáhni' [ roztáhnu (1) roztáhnout (1) roztáhni (1) roztáhněte (1) roztáhne (2) roztáhli (3) roztáhla (1) roztáhl (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 40:19...jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak...
1. Samuel 30:16... k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hleroztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve...
2. Samuel 16:22...všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho...
Job 37:18... když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu...
Přísloví 23:5...s tím. Jen je zahlédneš, bohatství tu neníroztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm...
Izaiáš 8:8...se a rozvodní, takže dosáhne po braduRoztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh...
Izaiáš 45:12...na člověka. jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své...
Izaiáš 48:13... vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát....
Izaiáš 54:2...místa, plachty svých příbytků směle rozestřiroztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž...
Ezechiel 19:8...se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolíRoztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do...
Ezechiel 32:3...bahno v potocích. Tak praví Panovník HospodinRoztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se mnohé národy, aby ...
Lukáš 5:4...domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |