Rozsuď

Hledám varianty 'rozsuď' [ rozsuďte (1) rozsuď (2) rozsoudit (5) rozsoudil (1) rozsoudí (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 16:5...je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to...
Genesis 30:6...a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala...
Genesis 31:37...Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani...
Exodus 22:10...svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnánorozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na...
Deuteronomium 17:8...se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. půjde o vraždu, spor či napadení, v těchto...
Deuteronomium 25:1... Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v...
Soudců 11:27... když proti mně válčíš. Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král...
1. Samuel 24:13...číháš, abys připravil o život! s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu, kterou jsi mi...
1. Samuel 24:16...blechu! je tedy Hospodin naším soudcemrozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí...
1. Královská 8:32...v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhnirozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a...
2. Letopisů 6:23...v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhnirozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co...
Přísloví 18:18... Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře...
Izaiáš 5:3...zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide judskýrozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro...
Ezechiel 18:8...úroky, odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony....
1. Korintským 6:2...Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit...
1. Korintským 6:5...není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před...

Slova obsahující rozsuď: rozsuď (2) rozsuďte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |