Rozsekáš

Hledám varianty 'rozsekáš' [ rozsekáš (2) rozsekal (6) rozsekají (1) rozseká (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 29:17...a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k...
Leviticus 1:6... Potom zápalnou oběť stáhne z kůžerozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři...
Leviticus 1:12...tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom  rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na...
Leviticus 8:20...Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat...
1. Samuel 11:7...vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volůrozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého...
1. Samuel 15:33...ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul...
1. Královská 15:13...nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice...
2. Letopisů 34:4...oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na třísky. Ašeřiny kůly, sochy a odlitky rozdrtil...
2. Letopisů 34:7... porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochyrozsekal kadidlové oltáříky po celé izraelské zemi. Potom...
Ezechiel 5:2...jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru,...
Ezechiel 23:47...propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenujírozsekají meči, jejich syny a dcery povraždí a jejich domy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |